MAXÍK

  • stimulační program (autorek Bubeníčkové a Janhubové) pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky,
  • probíhá v rámci dopolední činnosti v MŠ

KERAMIKA

  • dle možností MŠ

ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁKY

  • hravou formou se děti seznamují se základy anglického jazyka
  • probíhá 1x týdně

PLAVÁNÍ

  • předplavecký výcvik v bazénu na Tržním. náměstí v Liberci
  • probíhá 1x týdně
  • třída Světlušek

Zařazujeme také další nepravidelné aktivity.

Kdo se stará o Vaše děti?

Budova MŠ

Budova MŠ

Go to top