9. třída

AKTUÁLNĚ:

 

6. třída

AKTUÁLNĚ:

Do září 2020 odevzdejte cestovní deník s alespoň jedním zápisem z prázdninových cest a zápisem o oblíbeném místě z našeho kraje (podrobnosti na MOODLE v kurzu Z6).

POMŮCKY:

- do hodin: sešit, učebnice, psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo, atlas (máme ve škole)
- cestovní deník

POMŮCKY:

- do hodin: sešit, učebnice (máme 1 ve škole), psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo, atlas

- cestovní deník

- mapa Jizerských hor nebo okolí Liberce (od října)

ZÁPIS v CESTOVNÍM DENÍKU obsahuje:
- datum akce, výletu apod. (alespoň měsíc a rok)
- název místa, které jsme navštívili
- stručný popis trasy výletu  nebo popis cíle výletu (několik zajímavých informací předně ze zeměpisného, historického či přírodovědného hlediska)
- obrázek, fotografie, pohlednice, vstupenka, prospekt apod.
- vlastní zážitek, názor apod.

Go to top