V pátek 13. prosince proběhla v 7. třídě beseda o Myslivosti. Třídu navštívil mladý myslivec pan David Mynář. Seznámil žáky s mnoha tematy, např. s náplní myslivosti jako takové, s mysliveckými tradicemi, se zoologií lesní zvěře, s krmením a dalšími. Žáci si mohli prohlédnout jednotlivé donesené exponáty, různé lebky, kožešiny atd. a zeptat se na spoustu zajímavých otázek. Beseda byla ukončena zvláště pro chlapce zajímavou částí, prohlídkou myslivecké zbraně. (Erika Pospíšilová)

Go to top