Během října jsme se připojili k oslavám 100 let od vzniku ČSR. Každá třída od 4. do 9. ročníku se zabývala tématem, které s tímto výročím souvisí. Vrcholem projektu se stalo společné setkání v pátek 26. 10. 2018, na kterém každá třída prezentovala svou práci:

4. a 5. třída zkoumala státní symboly (velký státní znak a vlajku). Obě třídy připravily nástěnky s opravdovými zajímavostmi, čtvrťáci si pro ostatní třídy připravili soutěž o státním znaku a páťáci nám přednesli báseň o vlajce. Společně jsme si také zazpívali státní hymnu.

Na tu navázali šesťáci, připomenuli nám krásy naší země ve vlastnoručně namalovaných obrazech a v prezentaci s několika údaji o vybraných místech.

Po krátké přestávce nás 9. třída velmi vtipně a dramaticky seznámila s historickými událostmi kolem vzniku ČSR. Zábavnou formou jsme se dozvěděli více o tom, co předcházelo vzniku ČSR, o legiích, prezidentu Masarykovi apod.

Sedmá třída ztvárnila portréty všech našich prezidentů. Na nás bylo k portrétům přiřadit jména prezidentů a seřadit je podle pořadí, kdy byli v úřadu. Poté jsme se dozvěděli o každém z nich nějaké perličky.

Program zakončili osmáci s pásmem osmičkové roky: 1918, 1938, 1948, 1968 a 2018. Krátkými skeči nás provedli důležitými událostmi tohoto století. Své vystoupení zakončili výzvou k vděčnosti, v jaké době teď v roce 2018 žijeme.

Závěrem nás provedl svým slovem ředitel Tomáš Vágner.

(Magdaléna Nováková)

Go to top