Milí rodiče, přátelé školy,
dovolte, abych vás krátce seznámil s posláním naší školy. Žádný strom nevydá dobré ovoce bez zdravých kořenů ve vhodné půdě. Stejné můžeme říci také o dětech: Potřebují zdravý rozvoj a k němu příznivé prostředí. Vizí naší školy je připravovat žáky pro život. Ale jaký život a v jakém světě? Nastupující generace naší společnosti stojí proti řadě nástrah, k nimž patří nebývalý přístup k informacím, iluze snadného zisku či nízká odolnost vůči přirozeným nezdarům života...

 

 

8. třída

AKTUÁLNĚ:

Cestovní deník s alespoň jedním VLASTNÍM zápisem z 2. pololetí odevzdávejte nejdéle do středy 29. května 2019.

Během 2. pololetí každý vypracuje, odevzdá a odprezentuje v rámci projektu SVĚT (kromě Evropy):

1) plakát A4 na téma Zajímavé místo světa,

2) prezentaci (ppt, pdf) na téma Život vybraného národa,

3) libovolný formát či výstup ve zvolené kategorii např.: jídlo, hudba, školství atd. ve vybraném státu či národu světa.

6. třída

AKTUÁLNĚ:

 

POMŮCKY:

- do hodin: sešit, desky, psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo, atlas světa (máme ve škole)
- cestovní deník

 

ZÁPIS v CESTOVNÍM DENÍKU obsahuje:
- datum akce, výletu apod. (alespoň měsíc a rok)
- název místa, které jsme navštívili
- stručný popis trasy výletu  nebo popis cíle výletu (několik zajímavých informací předně ze zeměpisného, historického či přírodovědného hlediska)
- obrázek, fotografie, pohlednice, vstupenka, prospekt apod.
- vlastní zážitek, názor apod.

Můžete pomoci

Pozvánka na letní tábor:

Varování pro rodiče

ohledně rizik užívání internetu dětmi

Sluneční soustava

Go to top