POSLÁNÍ ŠKOLY

Žádný strom nevydá dobré ovoce bez zdravých kořenů ve vhodné půdě. Stejné můžeme říci také o dětech: Potřebují zdravý rozvoj a k němu příznivé prostředí.

Vizí naší školy je připravovat žáky pro život. Ale jaký život a v jakém světě? Nastupující generace naší společnosti stojí proti řadě nástrah, k nimž patří nebývalý přístup k informacím, iluze snadného zisku či nízká odolnost vůči přirozeným nezdarům života. Naším cílem však je...

Od 8. 6. se mohou na základě rozhodnutí zákonných zástupců vrátit žáci 6.-8. ročníků do školy (omezeně: dvakrát týdně, ve skupině max. 15 žáků ve třídě). Na základě projeveného zájmu o prezenční výuku žáků 2. stupně zveřejňujeme upřesňující informace:

Výuka bude probíhat podle přiloženého ROZVRHU – prosíme o včasný příchod žáků v jim vymezeném čase (z důvodu dodržení oddělení skupin).

První den školy žáci donesou do školy ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o bezinfekčnosti podepsané zákonnými zástupci. Bez něj není možné žáka do školy přijmout.

Dětem bude ráno při vstupu do školy orientačně měřena teplota bezkontaktním teploměrem.

Do školy si žáci s sebou vezmou:

  • psací potřeby (a další obvyklé pomůcky na vyučování)
  • žákovskou knížku
  • přezůvky (pokud je nemají ve skříňce)
  • minimálně 2 roušky
  • svačinu a pití
  • pomůcky na jednotlivé předměty – přesné pokyny vám sdělí vyučující předmětů (sledujte moodle či sdílenou tabulku pro rodiče)

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Na děti se moc těšíme.

Nová střední škola v Libereckém kraji!

Zřizovatel: Jednota bratrská

Varování pro rodiče

ohledně rizik užívání internetu dětmi

Go to top