Milí rodiče, přátelé školy,

dovolte, abych vás krátce seznámil s posláním naší školy. Žádný strom nevydá dobré ovoce bez zdravých kořenů ve vhodné půdě. Stejné můžeme říci také o dětech: Potřebují zdravý rozvoj a k němu příznivé prostředí. Vizí naší školy je připravovat žáky pro život. Ale jaký život a v jakém světě? Nastupující generace naší společnosti stojí proti řadě nástrah, k nimž patří nebývalý přístup k informacím, iluze snadného zisku či nízká odolnost vůči přirozeným nezdarům života. Naším cílem však je, aby žáci ve svém životě nesli ovoce svého studijního úsilí, pokory a odvahy. Zvláště v současném poškozeném a dezorientovaném světě platí, že skutečný růst je možný pouze s hluboce zapuštěnými kořeny v těchto a jiných křesťansko-hebrejských hodnotách, na nichž naše civilizace vyrostla! Tuto skutečnost chceme také zvýraznit logem školy. Z života mnoha našich absolventů vidíme, že děti a žáci vzdělávaní v prostředí právě těchto hodnot nesou zdravé ovoce, každý dle svého jedinečného obdarování a povolání.

Bc. Tomáš Vágner, M.S.Ed
ředitel školy

Náš tým

Náš tým

Go to top