Milí rodiče, milé děti,
od začátku druhého pololetí naši školu posílil nový člen pedagogického sboru Mgr. Jan Molnár, který u nás ve škole zastává pozici školního metodika prevence. Rádi bychom vám naši posilu blíže představili, a tak jsme se za vás zeptali na několik otázek:

Co vlastně metodik v rámci školy dělá?
Mým hlavním úkolem je starat se o klima jednotlivých tříd, být tu nejen pro žáky, ale i třídní učitele. Především se snažím vést žáky k tomu, aby předcházeli problémům, a když už se nějaký objeví, tak ho včas podchytili a společně řešili. Samozřejmě je toho více, ale takto v kostce.

Pro koho je metodik k dispozici?
K dispozici jsem celým třídám i jednotlivým žákům. Jako metodik můžu v rámci některých hodin pracovat spolu se žáky na klimatu třídního kolektivu skrze různé preventivní aktivity. Také se mohu scházet na konzultace se žáky, kteří to potřebují, metodicky vést pedagogy či pomoci rodičům.

S jakou zkušeností jsi k nám přišel?
Již přes deset let pracuji v MAJÁKU o.p.s. v oblasti prevence, konkrétně preventivních programů na školách v Libereckém kraji. V posledních letech se má práce posunula a více se věnuji intervencím – tedy problémovým třídám v našem kraji – ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou. Pravidelně vedu aktivity na oddělení dětské psychiatrie, jsem členem Protidrogové komise Libereckého kraje a mou náplní je také vzdělávání pedagogů a poradenství pro rodiče.

V čem můžeš pomoci rodičům?
Rodičům mohu být k dispozici, pokud sami objeví, že se doma děje něco, s čím si neví rady, a případně se chtějí poradit, co s tím dál.