Vážení rodiče,

Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského v osobě ředitele rozhodla o přijetí dětí do mateřské školy na základě vyhodnocení žádostí o přijetí a dokumentů k zápisu náležejících.

ZDE naleznete seznamy registračních čísel ve dvou kategoriích – přijaté a nepřijaté děti.

 

Informace pro rodiče přijatých dětí:

Rodiče budoucích školkáčků budou e-mailem pozváni na informativní schůzku, která se bude konat v měsíci červnu a kde se seznámí s pedagogy mateřské školy. Na tomto setkání bude rodičům předáno rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy.

V případě, že Vaše dítě je přijato a nastane situace, že do naší mateřské školy nebudete moci nastoupit, oznamte prosím tuto skutečnost neprodleně ředitelství školy.

 

Informace pro rodiče nepřijatých dětí:

Rodičům nepřijatých dětí bylo dnes odesláno doporučenou poštou rozhodnutí o nepřijetí.

 

Děti i rodiče, těšíme se na Vás!