Od středy 18. 11. 2020 platí:
Pro 1. a 2. ročníky (více v přiloženém dokumentu Informace MŠMT k provozu škol):

  • dle pokynů z ministerstva se obnovuje povinná prezenční výuka pro 1. a 2. třídu ve škole
  • bude otevřená i školní jídelna, obědy si můžete přihlásit
  • k dispozici také bude školní družina
  • výuka 1. a 2. třídy se bude v celém rozsahu řídit rozvrhem platným od září s tím, že je zakázán zpěv a sportovní činnosti (Náplň hodin hudební a tělesné výchovy je v kompetenci vyučujících.)
  • žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
  • během dne budou vyučující dle možností školy zařazovat pobyt žáků na čerstvém vzduchu

Na děti se už velmi těšíme!


Pro 3. - 9. ročníky: pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.