Na základě mimořádných opatření stanovených MŠMT probíhá od středy 14. 10. 2020 distanční výuka na 1. i 2. stupni ZŠ.
Mateřská škola má stejný režim jako doposud.

Všem žákům základní školy se stanoví dny 26. a 27. 10. jako volné dny. Neprobíhá tedy ani prezenční ani distanční výuka.
Obědy jsou všem žákům až do odvolání odhlášeny.

Během distanční výuky jsou žáci povinni se vzdělávat, konkrétní pokyny k jednotlivým předmětům dostávají od třídních učitelů (1. stupeň) nebo je naleznou na MOODLE naší školy (2. stupeň; zatím platí do 23. 10.)