Milí rodiče a přátelé školy,

předkládáme našim žákům obraz uspořádaného a smysluplného světa. Za 25 let existence školy vidíme, že studium vzdělávacích oblastí právě tímto pohledem na svět poskytuje žákům nejen bezpečnou orientaci, ale také jasný záměr. Je to příběh, který jim stejně jako generacím po tisíce let říká, že Tvůrce tohoto světa je Bohem řádu a pokoje – přírodních, společenských i jazykových zákonů, Bohem historie i současnosti, a že tento stvořil svět obdivuhodný a nám poznatelný. Je možné jej zkoumat, měřit, popisovat, třídit! Lze experimentovat! Lze se opřít o racionální úvahu! Nad to je možné u všech těchto činností zažít legraci, dokonce dobrodružství! Je to vize, jež si zaslouží veškerou naši pozornost. Když se ohlédneme do historie, můžeme zjistit, že zakladatelé téměř všech moderních vědních disciplín byli lidé, kteří měli dvě věci: zvídavého ducha a vzácný vztah s Bohem. Chceme naše žáky inspirovat ke stejnému!


Bc. Tomáš Vágner, M.S.Ed
ředitel školy

Go to top